Ministranci

Krąg biblijny

Gazetka parafialna Andrzejek

Parafialny Zespół Caritas

Rada duszpasterska

Rada ekonomiczna

Animatorzy

Młodzieżowy zespół muzyczny

Grupa teatralna

Róże różańcowe:

 • Matki Bożej Fatimskiej Bródki
 • Matki Bożej Wniebowziętej Pakosław
 • Miłosierdzia Bożego Pakosław
 • Róży Duchownej Bródki
 • Maksymiliana Kolbe Pakosław
 • Świętej Bernadetty Niewierz
 • Ignacego Antiocheńskiego Niewierz
 • Świętej Jadwigi Śląskiej Bródki
 • Świętej Agaty Brody
 • Świętej Faustyny Brody
 • Świętej Anny Brody
 • Świętej Teresy z Avila Zgierzynka
 • Błogosławionego Jerzego Popiełuszki z Chraplewa
 • Świętego Kazimierza z Niewierza
 • Błogosławionej Karoliny Kózkówny - młodzieżowa