Proboszcz parafii:
ks. Konrad Jędrzejczak


Wikariusz:
od 1.02.2019 brak

 

  • Biuro Parafialne czynne: 
  • Poniedziałek, wtorek, piątek  po wieczornej mszy.
  • Środa od 16.30 do 17.30 i po wieczornej mszy
  • Czwartek po rannej mszy
  • Narzeczeni - we wcześniej ustalonym terminie; także sob. po mszy
  • Sprawy cmentarne załatwiamy w czasie otwarcia Biura Parafialnego

 

 SAKRAMENT CHRZTU

2 sobota miesiąca na mszy o godz. 18.00 / 3 niedziela miesiąca na mszy o godz.11.15. Chrzest należy zgłosić miesiąc przed planowanym terminem. Dokumenty: akt urodzenia dziecka i świadectwo ślubu (jeśli nie był w parafi).

UWAGA


1. Pokładne na 20 lat - płatne przy każdym pogrzebie - 1.000zł.
Na grobie rodzina może ustawić nagrobek, który wcześniej (projekt) musi być zatwierdzony w Biurze Parafialnym.
Na projekcie powinny być podane wymiary (nie dłuższy niż 180 cm, szerokość około 80 cm) oraz treść napisów. Z tytułu postawienia pomnika nie wnosimy dodatkowej opłaty.
2. Prolongata grobu (po 20 latach od pogrzebu) - 300 zł na 10 lat lub do pogrzebu gdy pochówek wypadnie wcześniej.
Przy grobie głębinowym prolongatę wnosimy po 20 latach od ostatniego pogrzebu.
3. Po upływie 20 lat od pogrzebu, o ile grób nie został prolongowany, zarządca cmentarza może pochować w tym miejscu inną osobę nawet jeśli stał nagrobek a mogiła była uporządkowana.
4. W okresie przejściowym do 1 listopada 2019 r., opłata za drugą osobę w grobie głębinowym, gdy 1 listopada 2009 r. jest już ktoś pochowany (głębiej) - 600 zł.
5. W przypadku pogrzebu dziecka do lat 6 opłat nie pobieramy.

Niniejsze zmiany zostały wprowadzone zgodnie z Dekretem Synodu Archidiecezji Poznańskiej podpisanym przez ks. Abp. Stanisława Gądeckiego 23 listopada 2008 r.